Μπαρμπάντος

Η νησιωτική χώρα Μπαρμπάντος έχει έκταση 431km² και πληθυσμό 284.589, με βάση εκτιμήσεις του 2009[1]. Πρωτεύουσα είναι η Μπριτζτάουν. Πολίτευμα της χώρας είναι Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία στα πλαίσια της Κοινοπολιτείας. Αρχηγός του Κράτους είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου και εκπροσωπείται από τον Γενικό Κυβερνήτη που είναι σήμερα ο Έλιοτ Μπελγκρέιβ. Πρωθυπουργός από τις 23 Οκτωβρίου 2010 είναι ο Φρέντελ Στούαρτ. Είναι ανεξάρτητο κράτος από τις 30 Νοεμβρίου του 1966.

T