Μουταν

Το Βασίλειο του Μπουτάν είναι μια χώρα με έκταση 38.394 km² και πληθυσμό (κατατάσσεται 161η στον κόσμο), με βάση εκτιμήσεις του 2009, που βασίζονται στην απογραφή του 2005. Πρωτεύουσα του Μπουτάν είναι η Θίμφου.

T