ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

5 days
799 €
13/04 ● 27/04 ● 01/06
6 days
720 €
κάθε Παρασκ. όλο τον χρόνο (Ιαν - Μαρ.23)
6 days
690 €
22/01 ● 05/02 ● 12/02 ● 19/02 ● 05/03 ● 19/03
6 days
1025 €
24/01 ● 21/02 ● 21/03
4 days
495 €
09/02 ● 02/03 ● 09/03
6 days
750 €
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή ( Ιαν.-Μαρ.23)
From 3 to 4 days
195 €
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο
From 5 to 8 days
545 €
Καθημερινά
10 days
1780 €
Καθημερινά έως Δεκέμβριο