ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

From 8 to 10 days
899 €
21/12 ● 22/12 ● 23/12 ● 28/12 ● 29/12 ● 30/12
11 days
749 €
18/11 ● 25/11 ● 24/12
From 5 to 8 days
840 €
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή (έως Φεβρουάριο 2023)
7 days
499 €
23/10 ● 21/11
6 days
330 €
25/10 ● 28/10 ● 12/11 ● 26/11
6 days
350 €
25/10 ● 28/10 ● 12/11 ● 26/11
8 days
815 €
13/11
4 days
445 €
17/11 ● 24/11
5 days
395 €
26/10 ● 28/10 ● 16/11 ● 30/11
4 days
425 €
24/11
4 days
435 €
24/11
6 days
2049 €
18/12 ● 28/12
5 days
395 €
05/11 ● 12/11 ● 19/11 ● 22/11 ● 29/11 ● 13/12
7 days
595 €
07/11 ● 14/11 ● 21/11
8 days
699 €
19/7 ● 2/8 ● 23/8 ● 27/9 ● 1/11
6 days
629 €
24/10 ● 26/10 (8 ημ.) ● 10/11 ● 25/11 (7 ημ.)
From 3 to 4 days
195 €
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο
From 5 to 8 days
545 €
Καθημερινά
8 days
1030 €
Κάθε Τρίτη & Παρασκευή & 21/10 ● 25/10 ● 24/02 ● 17/03 ● 21/03 ● 24/03
From 4 to 5 days
395 €
Κάθε Τρίτη & Παρασκευή όλο τον χρόνο
9 days
2150 €
Καθημερινά έως Οκτώβριο
11 days
2240 €
Καθημερινά έως Δεκέμβριο
15 days
2490 €
Καθημερινά έως Δεκέμβριο
10 days
1780 €
Καθημερινά έως Δεκέμβριο