ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

4 days
250 €
Καθημερινά (Ιούνιος - Σεπτέμβριος)
6 days
495 €
Καθημερινά (Ιούνιος - Σεπτέμβριος)
5 days
245 €
Κάθε Κυριακή (Ιούνιος - Σεπτέμβριος)
4 days
260 €
Καθημερινά (Ιούνιος - Σεπτέμβριος)
6 days
620 €
Καθημερινά (Μάιος - Ιούνιος)
4 days
465 €
27/12 ● 3/1
5 days
495 €
23/12 ● 30/12 ● 6/1
4 days
375 €
27/12 ● 3/1
5 days
395 €
23/12 ● 30/12 ● 6/1
5 days
425 €
15/11 ● 19/11
5 days
425 €
15/11 ● 19/11
5 days
425 €
15/11 ● 19/11
5 days
395 €
15/12 ● 19/12
5 days
445 €
15/12 ● 19/12
5 days
445 €
15/12 ● 19/12
3 days
145 €
Συχνές αναχωρήσεις έως 31/03/2021
3 days
155 €
Συχνές αναχωρήσεις έως 31/03/2021
3 days
145 €
Καθημερινά έως 31/03/2021
3 days
160 €
Συχνές αναχωρήσεις έως 31/03/2021
3 days
175 €
Συχνές αναχωρήσεις έως 31/03/2021
3 days
180 €
Συχνές αναχωρήσεις έως 31/03/2021
3 days
190 €
Συχνές αναχωρήσεις έως 31/03/2021
3 days
140 €
Συχνές αναχωρήσεις έως 31/03/2021
3 days
140 €
Συχνές αναχωρήσεις έως 31/03/2021
7 days
859 €
8/11 ● 21/3 ● 27/4
5 days
675 €
28/10
4 days
225 €
Καθημερινά (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
225 €
Καθημερινά (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
190 €
Κάθε Σάββατο (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
250 €
Καθημερινά (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
245 €
Κάθε Πέμπτη (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
250 €
Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
285 €
Καθημερινά (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
320 €
Κάθε Τρίτη (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
230 €
Καθημερινά (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
255 €
Καθημερινά (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
320 €
Καθημερινά (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
235 €
Καθημερινά (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
200 €
Καθημερινά (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
320 €
Καθημερινά (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
355 €
Κάθε Παρασκευή (Μάιος-Ιούνιος 2021)
4 days
295 €
Καθημερινά (Μάιος-Ιούνιος 2021)
5 days
575 €
Κάθε Πέμπτη έως 29/10
From 4 to 5 days
245 €
Καθημερινά (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος)
From 10 to 12 days
899 €
25/10 ● 26/10 ● 15/11 ● 16/11 // 2021: 23/4 ● 24/4 ● 11/5 ● 12/5 ● 19/6 ● 20/6
8 days
950 €
12/11 ● 26/11
4 days
495 €
Κάθε Σάββατο
From 1 to 4 days
520 €
Καθημερινές αναχωρήσεις
6 days
650 €
Κάθε εβδομάδα
From 8 to 9 days
760 €
Κάθε Σάββατο
7 days
875 €
Καθημερινά
8 days
402 €
Καθημερινά*
15 days
2200 €
Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο
11 days
- €
Αναμένονται
12 days
- €
Αναμένονται
From 3 to 5 days
299 €
Καθημερινά
4 days
445 €
Κάθε Πέμπτη
12 days
1990 €
Καθημερινά (εκτός εορτών)
4 days
435 €
Κάθε Πέμπτη
10 days
910 €
Κάθε Πέμπτη
From 4 to 5 days
365 €
Κάθε Σάββατο