ΓΑΜΗΛΙΑ

5 days
650 €
16/4 ● 17/4 ● 21/4
From 4 to 5 days
635 €
16/4 ● 17/4 ● 1/5 ● 4/6 ● 5/6
From 4 to 6 days
485 €
2/4 ● 3/4 ● 9/4 ● 10/4 ● 16/4 ● 17/4 ● 18/4 ● 20/4 ● 21/4 ● 22/4 ● 23/4 ● 29/4 ● 30/4 ● 1/5 ● 15/5 ● 4/6 ● 5/6
8 days
799 €
14/4 ● 15/4
From 5 to 6 days
899 €
15/4 ● 16/4 ● 17/4
6 days
640 €
16/4 ● 17/4 ● 18/4 ● 21/4 ● 27/4 ● 28/4
5 days
435 €
Κάθε Παρασκευή & 8/5 ● 15/5 ● 22/5 ● 29/5
4 days
355 €
Κάθε Παρασκευή & 8/5 ● 15/5 ● 22/5 ● 29/5
4 days
355 €
Κάθε Παρασκευή & 3/4 ● 10/4 ● 12/6 ● 19/6 ● 26/6
From 5 to 6 days
955 €
15/4 ● 16/4 ● 17/4 ● 21/4 ● 30/4
From 5 to 6 days
475 €
15/4 ● 16/4 ● 17/4 ● 21/4 ● 22/4 ● 30/4
From 8 to 10 days
1390 €
13/4 ● 15/4 ● 16/4 ● 17/4 ● 26/4
From 8 to 10 days
895 €
13/4 ●15/4 ● 16/4 ●17/4 ● 26/4 ● 16/5 ● 30/5 ● 19/6 ● 26/6 ● 17/8 ● 24/7 ● 31/7 ● 1/8 ● 2/8 ● 4/8 ● 8/8 ● 10/8 ● 15/8 ● 22/8 ● 29/8 ● 5/9 ● 12/9 ● 26/9 ● 9/10 ●16/10 ● 23/10
12 days
1605 €
13/4 ● 25/5 ● 8/6 ● 22/6 ● 13/7 ● 20/7 ● 27/7 ● 7/8 ● 14/8 ● 17/8 ● 24/8 ● 7/9 ● 21/9 ● 12/10 ● 19/10
From 4 to 5 days
435 €
16/4 ● 30/4 ● 5/5
From 4 to 5 days
605 €
16/4 ● 17/4 ● 30/4 ● 4/6
7 days
556 €
1/1/2020 - 31/10/2020
7 days
370 €
Καθημερινά από: 01/01/2020 έως 31/12/2020
11 days
985 €
4/6
From 4 to 5 days
575 €
16/4 ● 23/4
5 days
495 €
1/4 ● 8/4 ● 16/4 ● 17/4 ● 22/4 ● 29/4
11 days
1780 €
4/4 ● 16/4 ● 25/4
11 days
1090 €
16/4
5 days
595 €
18/4 ● 22/4 ● 1/5
From 4 to 8 days
285 €
Καθημερινά έως 31/03
8 days
2690 €
Καθημερινές αναχωρήσεις από: 1/1/2020 έως: 31/12/2020
7 days
962 €
Καθημερινές αναχωρήσεις από 1/1/2020 έως και 31/12/2020
5 days
460 €
10/4 ● 11/4
8 days
1980 €
Καθημερινές αναχωρήσεις από: 1/1/2020 έως και 31/12/2020
8 days
1380 €
Καθημερινές αναχωρήσεις από: 1/1/2020 έως και 31/12/2020
8 days
2125 €
Καθημερινές αναχωρήσεις από: 1/1/2020 έως και 31/12/2020
8 days
1980 €
Καθημερινές αναχωρήσεις από: 1/1/2020 έως και 31/12/2020
8 days
2020 €
Καθημερινές αναχωρήσεις από: 1/1/2020 έως και 31/12/2020
8 days
2145 €
Καθημερινές αναχωρήσεις από: 1/1/2020 έως και 31/12/2020
7 days
845 €
1/11 έως 30/4
From 7 to 9 days
1395 €
Καθημερινά έως 19/4
11 days
1260 €
4/4 ● 25/4
11 days
1580 €
4/4 ● 25/4
6 days
720 €
30/4 ● 4/6
10 days
1265 €
Καθημερινά
7 days
875 €
Καθημερινά
8 days
675 €
Καθημερινά
8 days
402 €
Καθημερινά*
12 days
- €
Αναμένονται
8 days
885 €
Καθημερινά
9 days
985 €
Καθημερινά