Ολλανδια

Ολλανδία είναι το ευρωπαϊκό τμήμα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (ολλανδικά: Koninkrijk der Nederlanden), και είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία με συνταγματικό μονάρχη. Στο βασίλειο ανήκουν και η Αρούμπα, το Κουρασάο και ο Άγιος Μαρτίνος (πρώην μέρη των Ολλανδικών Αντιλλών). Λέγεται συχνότερα Ολλανδία, αν και αυτό το όνομα αναφέρεται συγκεκριμένα σε δύο μόνο από τις δώδεκα επαρχίες της, τη Βόρεια Ολλανδία (ολλανδικά: Noord Holland) και τη Νότια Ολλανδία (ολλανδικά: Zuid Holland). Η χώρα βρίσκεται στην βορειοδυτική Ευρώπη και περιβάλλεται από τη Βόρεια Θάλασσα, το Βέλγιο και την Γερμανία. Περίπου το 1/4 της χώρας βρίσκεται κάτω από την στάθμη της θάλασσας. Έτσι, 3.000 χιλιόμετρα φραγμάτων προστατεύουν τη χώρα.

6 days
635 €
15/7 ● 23/7 ● 30/7 ● 6/8 ● 13/8 ● 20/8
5 days
695 €
13/6 ● 14/6
14 days
945 €
15/6 ● 6/7 ● 20/7 ● 3/8 ● 17/8 ● 21/9 ● 19/10
5 days
695 €
30/4 ● 13/6
6 days
759 €
25/4
From 4 to 5 days
595 €
4/4 ● 25/4 ● 16/5
4 days
595 €
16/5
From 5 to 6 days
695 €
25/4 ● 26/4 ● 30/4 ● 14/6
T