Μουταν

Το Βασίλειο του Μπουτάν είναι μια χώρα με έκταση 38.394 km² και πληθυσμό (κατατάσσεται 161η στον κόσμο), με βάση εκτιμήσεις του 2009, που βασίζονται στην απογραφή του 2005. Πρωτεύουσα του Μπουτάν είναι η Θίμφου.

13 days
1690 €
05/02 ● 19/02 ● 05/03 ● 19/03 ● 09/04 ● 24/04
T