ΣΑΦΑΡΙ

8 days
525 €
Kάθε Τρίτη & Σάββατο (15/06-30/08) & 27/7 ● 10/8 ● 17/8 ● 24/8 ● 7/9
11 days
2350 €
29/8 ● 19/9 ● 24/10 ● 14/11 ● 5/12
9 days
1290 €
21/9 ● 26/10 ● 9/11 ● 7/12
9 days
2595 €
Καθημερινά
7 days
2155 €
Καθημερινά
11 days
- €
Αναμένονται
12 days
1990 €
Καθημερινά (εκτός εορτών)