ΣΑΦΑΡΙ

8 days
525 €
Kάθε Τρίτη & Σάββατο (15/06-30/08) & 27/7 ● 10/8 ● 17/8 ● 24/8 ● 7/9
11 days
2350 €
13/6 ● 4/7 ● 29/8 ● 19/9 ● 24/10 ● 14/11 ● 5/12
9 days
1290 €
15/6 ● 21/9 ● 26/10 ● 9/11 ● 7/12
9 days
2595 €
Καθημερινά
7 days
2155 €
Καθημερινά
9 days
1840 €
11/6 ● 21/6
11 days
- €
Αναμένονται
12 days
1990 €
Καθημερινά (εκτός εορτών)