ΣΑΦΑΡΙ

6 days
720 €
20/12 ● 21/12 ● 22/12 ● 23/12 ● 25/12 ● 26/12 ● 28/12 ● 29/12 ● 30/12 ● 2/1 ● 3/1 ● 15/1 ● 29/1 ● 26/2 ● 20/3 ● 30/4 ● 4/6
8 days
835 €
Κάθε Σάββατο
11 days
2350 €
24/10 ● 14/11 ● 5/12
9 days
1290 €
26/10 ● 9/11 ● 7/12
9 days
2595 €
Καθημερινά
7 days
2155 €
Καθημερινά
11 days
- €
Αναμένονται
12 days
1990 €
Καθημερινά (εκτός εορτών)