ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

11 days
999 €
3/7 ● 29/7 ● 2/8 ● 13/8 ● 14/8 ● 27/8 ● 26/9 ● 20/10 ● 25/10 ● 22/11
12 days
2250 €
4/8 ● 11/8 ● 18/8 ● 25/8 ● 9/9 ● 16/9 ● 7/10 ● 14/10 ● 21/10
9 days
730 €
8/8 ● 22/8 ● 29/8 ● 17/10
10 days
1110 €
10/8 ● 31/8 ● 14/9 ● 26/10 ● 9/11
11 days
1990 €
29/8 ● 19/9 ● 24/10 ● 14/11 ● 5/12
11 days
2380 €
25/7 ● 8/8 ● 29/8 ● 12/9 ● 24/10 ● 14/11 ● 5/12
From 14 to 19 days
3350 €
4/8
7 days
535 €
Καθημερινά
9 days
2595 €
Καθημερινά
7 days
2155 €
Καθημερινά
15 days
2200 €
Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο