ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

9 days
1840 €
4/2 ● 18/2 ● 4/3 ●21/3 ● 2/4 ● 22/4 ● 6/5 ● 20/5 ● 11/6 ● 21/6
11 days
1150 €
Κάθε Πέμπτη από: 17/01 έως 11/04
15 days
2200 €
Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο
14 days
2670 €
10/02 ● 17/03 ● 24/04 ● 19/05
14 days
3750 €
10/02 ● 07/04 ● 24/04 ● 18/05