ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΟΔΙΚΑ

13 days
1035 €
20/10
8 days
585 €
29/9 ●13/10 ● 27/10
7 days
425 €
30/9 ● 14/10 ● 21/10 ● 28/10
6 days
325 €
30/9 ● 14/10 ● 21/10 ● 28/10
6 days
325 €
30/9 ● 14/10 ● 21/10 ● 28/10
7 days
525 €
22/9 ● 13/10 ● 27/10
7 days
495 €
29/9 ● 13/10 ● 27/10
8 days
425 €
29/9 ● 13/10 ● 20/10 ● 27/10
8 days
495 €
15/9 ● 29/9 ● 13/10 ● 20/10
10 days
775 €
21/9 ● 19/10
10 days
775 €
21/9 ● 19/10
12 days
945 €
15/9 ● 5/10 ● 26/10
12 days
945 €
15/9 ● 5/10 ● 26/10
6 days
315 €
15/9 ● 29/9 ● 27/10
6 days
325 €
16/9 ● 30/9 ● 14/10 ● 21/10 ● 28/10
7 days
385 €
15/9 ● 29/9 ● 13/10 ● 20/10 ● 27/10
6 days
295 €
17/9 ● 21/9 ● 25/9 ● 6/10 ● 15/10 ● 26/10 ● 12/11 ● 10/12 ● 21/12 ● 28/12 ● 2/1
7 days
350 €
Κάθε Σάββατο
7 days
275 €
1/9 ● 15/9 ● 26/10 ● 23/12 ● 28/12 ● 3/1
9 days
475 €
Κάθε Σάββατο από: 30/6
9 days
475 €
Κάθε Σάββατο από: 30/6
9 days
475 €
Κάθε Σάββατο από: 30/6
10 days
495 €
1/9 ● 8/9 ● 15/9 ● 22/9 ● 29/9
10 days
495 €
1/9 ● 8/9 ● 15/9 ● 22/9 ● 29/9
10 days
495 €
1/9 ● 8/9 ● 15/9 ● 22/9 ● 29/9
8 days
399 €
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ 27/5
7 days
470 €
Κάθε Δευτέρα
6 days
279 €
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
10 days
635 €
5/9 ● 19/9 ● 3/10 ● 24/10
9 days
695 €
10/9 ● 22/9 ● 6/10 ● 20/10
8 days
495 €
31/8 ● 7/9 ● 14/9 ● 21/9 ● 28/9 ● 5/10 ● 12/10 ● 19/10 ● 26/10
13 days
1035 €
15/9 ● 20/10
10 days
765 €
2/9 ● 21/9 ● 19/10
8 days
585 €
15/9 ● 29/9 ● 13/10 ● 27/10
7 days
425 €
2/9 ● 16/9 ● 30/9 ● 14/10 ● 21/10 ● 28/10
7 days
425 €
2/9 ● 16/9 ● 30/9 ● 14/10 ● 21/10 ● 28/10
6 days
325 €
Κάθε Κυριακή (Ιούλιος - Αύγουστος '18), 2, 16 & 30/9, 14, 21 & 28/10
6 days
325 €
Κάθε Κυριακή (Ιούλιος - Αύγουστος '18), 2, 16 & 30/9, 14, 21 & 28/10
9 days
525 €
Κάθε Σάββατο (Ιούλιος - Αύγουστος) ● 16/9 ● 30/9 ● 13/10 ● 20/10
9 days
525 €
Κάθε Σάββατο (Ιούλιος - Αύγουστος) ● 16/9 ● 30/9 ● 13/10 ● 20/10
9 days
525 €
Κάθε Σάββατο (Ιούλιος - Αύγουστος) ● 16/9 ● 30/9 ● 13/10 ● 20/10
7 days
570 €
15/9 ● 29/9 ● 13/10 ● 27/10
8 days
570 €
15/9 ● 13/10 ● 27/10
7 days
495 €
2/9 ● 15/9 ● 29/9 ● 13/10 ● 27/10
8 days
425 €
κάθε Σάββατο (Ιούλιος - Αύγουστος '18) ● 1/9 ● 15/9 ● 29/9 ● 13/10 ● 20/10 ● 27/10
8 days
495 €
15/9 ● 29/9 ● 13/10 ● 20/10
12 days
945 €
15/9 ● 5/10 ● 26/10.
12 days
945 €
15/9 ● 5/10 ● 26/10
10 days
775 €
2/9 ● 21/9 ●19/10
6 days
315 €
15/9 ● 29/9 ● 27/10
6 days
325 €
κάθε Κυριακή (Ιούλιος - Αύγουστος '18) & 2/9 ● 16/9 ● 30/9 ● 14/10 ● 21/10 ● 28/10
7 days
385 €
κάθε Σάββατο (Ιούλιος - Αύγουστος '18), 1/9 ● 15/9 ● 29/9 ● 13/10 ● 20/10 ● 27/10
7 days
385 €
κάθε Σάββατο (Ιούλιος - Αύγουστος '18), 1/9 ● 15/9 ● 29/9 ● 13/10 ● 20/10 ● 27/10
9 days
475 €
Κάθε Σάββατο από 30.06.2018
9 days
475 €
Κάθε Σάββατο από 30.06.2018
9 days
475 €
Κάθε Σάββατο από 30.06.2018
8 days
405 €
Κάθε Παρασκευή από 06.07.2018
8 days
495 €
31/8
7 days
320 €
Κάθε Σάββατο από 30.06.2018
8 days
435 €
7 Ημέρες κάθε Σάββατο από: 30/6 | 8 Ημέρες κάθε Παρασκευή από: 6/7
8 days
435 €
7 Ημέρες κάθε Σάββατο από: 30/6 | 8 Ημέρες κάθε Παρασκευή από: 6/7
11 days
695 €
15/9 ● 29/9 ● 20/10
10 days
775 €
2/9 ● 21/9
10 days
775 €
2/9 ● 21/9
10 days
575 €
17/9 ● 1/10
12 days
945 €
15/9 ● 5/10 ● 26/10
12 days
945 €
15/9 ● 5/10 ● 26/10
7 days
495 €
3/9 ● 15/9 ● 29/9 ● 13/10 ● 27/10
9 days
525 €
16/9 ● 30/9 ● 13/10 ● 20/10
9 days
525 €
16/9 ● 30/9 ● 13/10 ● 20/10
9 days
525 €
16/9 ● 30/9 ● 13/10 ● 20/10
From 4 to 6 days
79 €
Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη